Skip to main content

Update forfaitaire belastingsplichtingen

Geachte ondernemer,
Beste lid,

Graag houden wij u op de hoogte van nieuwe coronamaatregelen.

De FOD Financiën kondigde zonet maatregelen aan betreffende de forfaitaire belastingsplichtingen.

Sommige forfaitaire belastingplichtigen kunnen een inventaris van hun niet-verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis. Hieronder vallen ook een aantal horeca-subcategorieën.

Wij begrijpen dat deze informatie voor u misschien (te) laat komt, maar wij hebben deze mededeling van de FOD Financiën ook pas recentelijk ontvangen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-steunmaatregelen-forfaitaire-belastingplichtigen

Voor specifieke vragen over deze maatregel, gelieve zich te wenden tot uw boekhouder.

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen